Stampen Media och Viva Media ingår samarbete

Stampen Media ingår ett strategiskt samarbete med Viva Media. Samarbetet gäller leverans av digitala tjänster till Stampen Medias kunder i Västsverige.
– Stampen Media har likt andra tidningshus baserat sin huvudsakliga intjäning på prenumerations- och annonsintäkter. Dessa två intäktsområden kommer vara fortsatt viktiga framåt men vi inser samtidigt att vi måste hänga med i den digitala utvecklingen och fördjupar därför vårt samarbete med Viva, säger Henrik Carlsson, produkt- och digitalchef Stampen Media.
Samarbetet innebär att Stampen Media kommer använda Viva Medias system för att direkt kunna räkna ut hur en kund bör fördela sin budget på det mest kostnadseffektiva sättet, tillsammans med Stampen Medias egna kunder.
– Vi har kört ett testsamarbete sedan i somras och det har fungerat väldigt bra. Som Västsveriges största mediehus känns det som en självklarhet att kunna erbjuda våra kunder hela den digitala paletten utöver våra egna kanaler. Med en tydlig mediestrategi som utgångspunkt, framtagen utifrån kundens behov och målsättning, kommer vi tillsammans med Viva kunna erbjuda en anpassad mediemix i alla relevanta kanaler, säger Henrik Carlsson
Magnus Hasselteg på Viva Media är glad för samarbetet och menar att det ingår i en långsiktig strategi att arbeta mer med partners.
– Vi ser idag ett enormt behov för landets små och medelstora företag att kunna marknadsföra sig nu när söktjänster som Google tagit över de traditionella katalogtjänsternas roll. Av samma anledning har vi under de senaste åren skalat ner vår försäljningsorganisation och siktar idag på fördjupade samarbeten med starka partners som har en tydlig lokal förankring och närvaro.