Stabil omsättning för Aller media

Omsättningen för koncernen Aller media uppgår till 1 686 miljoner kronor under räkenskapsåret 2017/2018 och visar ett positivt resultat på 196 miljoner kronor*. Bolaget har under det gångna året genomfört en stor omstrukturering av affären och investerat i digital utveckling och nya affärsområden.

Givet stora utmaningar på tidskriftsmarknaden har Aller medias räkenskapsår 17/18 ett bra resultat där bolaget medvetet har tagit extraordinärt stora kostnader för omställning och effektivisering. Därmed har vi skapat förutsättningarna för att fortsatt behålla en stark position som marknadsledande aktör även i framtiden. Vi fortsätter att fokusera på omställning i affären med fokus på förbättrad lönsamhet, nya intäkter dels organiskt men främst genom förvärv, säger Bodil Ericsson Torp, VD Aller media.

Under året har Aller media renodlat sin varumärkesportfölj, genom avyttringen av varumärket Café, till att ännu tydligare rikta sig till kvinnor i Sverige. Flera strategiska externa samarbeten har genomförts bland annat med Aftonbladet, där Aller media bidrar med sin styrka inom högkvalitativt livsstilsinnehåll för alla kanaler.

Företaget har under året (maj månad) genomfört ett förvärv av kommunikationsbyrån Narva och därmed fortsatt att bredda verksamheten inom det nordiska byrånätverket Ahead Group, som samlar ledande marknads- och kommunikationsbyråer. Narvas expertis kompletterar väl kompetensen inom de svenska dotterbolagen Make Your Mark och OTW.

Under räkenskapsåret avyttrade Aller media AB en fastighet i Stockholm vilket medförde en räkenskapsmässig vinst på 120 miljoner kronor. Samtidigt har resultatet belastats med strukturkostnader om 46 miljoner kronor.

*Avser Aller media AB, inklusive dotterbolagen Aller Brand Studios, Make Your Mark, OTW. Samt Narva maj-sept 2018. Räkenskapsåret sträcker sig från 1 oktober 2017 till 30 september 2018.