SSI lanserar verktyg för att själv hantera dina undersökningar

I dagens flexibla och snabbrörliga värld får saker inte ta för lång tid. Att ta fram undersökningar för att samla in relevanta data är ett område där undersökningsföretaget SSI nu ser en möjlighet att snabba på processen. Deras nya ”SSI Suite” är ett självserviceverktyg som hjälper undersökare att snabba på sina arbetsprocesser.
Undersökningsföretaget SSI lanserar nu ”SSI Suite” där användare själva kan ta fram undersökningar, anpassa urvalet och även skapa rapporter för det resultat som undersökningen ger. I verktyget finns flera olika delar som kommer hjälpa undersökare och undersökningsbranschen menar SSIs VD Chris Fanning.
I SSI Suite ingår bland annat verktyget Survey Builder där användare kan ta fram undersökningar anpassade för såväl mobil och sociala medier, som att bädda in på hemsidan. Det går att välja vilka frågor som ska ställas, samt pusha undersökningen via exempelvis mail och sociala medier. I Survey Builder skapar du även rapporter för att kunna presentera resultatet på ett tydligt sätt.
I verktyget Self Serve Sampler skapar du ditt urval baserat på bland annat kön, ålder, civil status, utbildning, inkomst, yrkestitel och många fler. Systemet är dessutom integrerat med Survey Builder för att de undersökningar du skapar ska kunna riktas till rätt målgrupp.
Vidare finns ett diagnosverktyg kallat Survey Score som testar frågorna i förväg och hjälper undersökare att undvika fallgropar och eventuella problem i undersökningen innan den går live.
Genom SSIs API kan du dessutom koppla ihop verktyget med företagets befintliga system för att skapa en lättillgänglig och överskådlig vy över dina undersökningar. Fanning menar att verktyget kommer hjälpa undersökare att bli mer konkurrenskraftiga i dagens datadrivna värld, och framför allt ha tillgång till ett kraftfullt verktyg dygnet runt.
Den stora frågan är om SSI tänker sig att verktyget främst ska användas av deras samarbetspartners i undersökningsvärlden, eller om de tänker sig att kunder och slutanvändare själva ska hantera sina undersökningar. Låt oss hoppas att det inte är det senare de tänkt sig, då det ökar risken för oetiska eller undermåligt genomförda undersökningar. Även om det kan tyckas enkelt att genomföra en undersökning är det mycket kompetens som krävs för att göra en bra undersökning som ger tillförlitliga resultat.