Språkrådet utser Nyordslistan 2019 – som vi alla medverkat till

Språkrådet utser varje år en lista över nya svenska ord som slagit igenom. Här är några utvalda som vi varit med om att ta fram.

Intressant att flera av orden i årets lista har med digital marknadsföring och digitala medier att göra. Vilka ord saknar du? 

Här är ord vi tillsammans myntat:

animoji
Emoji utformad efter en persons ansikte.

ASMR
Sensorisk stimulering som skapar välbehag hos lyssnaren.

Beteendedesign
Utformning av närmiljö för att främja ett visst beteende.

deepfake
Video, bild eller ljud där innehållet manipulerats på ett sätt som gör förvanskningen svår att upptäcka.

digital tvilling
Digital avbildning av ett verkligt fenomen som gör det möjligt att utföra tester i datormiljö som om det vore i verkligheten.

dra åt helvete-kapital
Sparade pengar som kan användas för att plötsligt bryta upp från en relation.

Gretaeffekten
Den påverkan mot ett mer miljövänligt beteende som klimataktivisten Greta Thunberg har inspirerat till.

ikigai
Upplevelse av att tillvaron är meningsfull.

immersiv
Uppslukande och/eller omslutande.

popcornhjärna
Tillstånd där hjärnan samtidigt ställs inför flera olika sinnesintryck, till exempel vid användning av mobiltelefon.

övervakningsekonomi
System där digital information om konsumenters beteendemönster har stort ekonomiskt värde.

Om du vill läsa alla ord ska du klicka här.