SpotX och smartclip formar nytt globalt powerhouse inom adtech

SpotX och smartclip slås samman för att skapa ett globalt företag med en videoannonserings- och intäktsgenererandeplattform som möjliggör för fler än 1000 medieägare att maximera avkastningen från sin digitala publik.

Sammanslagningen ger SpotX en ökad exponeringen utanför USA vilket ger en mer holistisk plattform för videoannonser och monitarisering på global nivå.

SpotX och smartclip meddelade nyligen att de första stegen i sammanslagningen har slutförts och de nu blir ett globalt företag med en gemensam ledningsgrupp. Strategin för att skapa ett samlat bolag har kallats “One Team, One Platform” och planen presenterades för första gången i november 2017 av moderbolaget RTL Group.

Det nya bolaget kommer att verka under SpotX varumärke i USA och internationellt. Det finns vissa undantag där varumärket smartclip fortfarande kommer att användas. SpotX kommer inom kort att meddela fler detaljer angående detta.

Sammanslagningen ökar SpotX internationella exponering och nu kommer mer än 40 procent av affärerna att genereras utanför USA. Sammanslagningen ger även SpotX möjligheten att fokusera resurser och investeringar i bolaget för att ytterligare öka innovationstakten.

SpotXs medgrundare Mike Shehan och Steve Swoboda, fortsätter som VD och CFO på SpotX, medan smartclips medgrundare, Jean-Pierre Fumagalli och Roland Schaber blir General Managers för Europa. Fumagalli kommer fortsätta att fokusera på affärsutveckling, medan Schaber kommer att ansvara för den operativa delen av verksamheten. J. Allen Dove fortsätter som CTO för det sammanslagna företaget medan Thomas Servatius blir Co-CTO, European Broadcaster Solutions.

– Storleken på ett företag spelar roll inom ”total video” marknaden och sammanslagningen av SpotX och smartclip gör det möjligt för oss att effektivt konkurrera i det programmatiska videolandskapet och stärker även potentialen för vår ledande plattform. Resultaten talar sitt tydliga språk kring vårt globala engagemang att göra våra kunder och partners framgångsrika genom att samla styrkorna hos två framgångsrika företag med ett gemensamt mål. Det här är nyckeln i RTL-gruppens strategi för ”total video”, säger Mike Shehan, medgrundare och VD, SpotX.

– I Europa är datadrivna tekniska lösningar och intäktsgenererandeverktyg över flera enheter viktigt. Det är spännande att det sammanslagna företaget erbjuder såväl lokala talanger som fantastisk expertis inom varje marknad. Även att vi har lokala produkterbjudanden i hela Europa, tillskillnad från andra aktörer på marknaden, säger Jean-Pierre Fumagalli, General Manager, Europa, SpotX.

Som första partner kommer SpotXs ägare, RTL Group att rulla ut den nya gemensamma SpotX-plattformen inom deras egenägda tv-bolag i Europa. Vilket kommer att starta det kommersiella tv-huset Mediengruppe RTL Deutschland i mars 2018. Skiftet från flera externa tjänsteleverantörer till en enhetlig lösning resulterar i en helt integrerad, holistisk och datadriven adtech-plattform. Detta inkluderar ett kombinerat annonseringsverktyg och programmatiska plattformar som täcker hela spektret av “total video”-annonsering för alla skärmar via OTT/CTV.

Den nya organisationen kommer att ha över 550 anställda. Utöver sin ledande position i USA och Asien, kommer SpotX att expandera sitt globala avtryck genom att nu finnas i 18 nya marknader i Europa och Latinamerika med 220 anställda i Tyskland, Storbritanninen, Frankrike, Holland, Belgien, Norden, Irland och Italien tillsammans med licenserade partners i Spanien samt i Latinamerika.

Sammanslagningen av den företagen kommer att slutföras under 2018.