Spotifys nya VD i Australien vill tillbaka till grunderna i marknadsföringen

I en paneldebatt under ADMA Global Forum i Sydney deltog Spotifys nye VD Jane Huxley. Hon menade att vi gör marknadsföring och kundkommunikation alldeles för komplicerat, när kunden egentligen bara efterfrågar tre saker.
Huxley menade att kunder idag överväger samma saker som de övervägt i flera hundra år och det är tre enkla saker. Kunderna vill kunna fundera på valmöjligheter, pris och bekvämlighet. Huxley varnar därför marknadsförare och företag för att de är ”i farozonen för att komplicera interaktionen vi har med kunder onödigt mycket. ”
Enligt Huxley är det viktigt att vi gör varumärket mänskligt, något som kan åstadkommas genom att ha människor som interagerar med människor. Genom att sätta ett ansikte på varumärket kan vi berätta stories om varumärket, och på så sätt få kunderna att vilja engagera sig.
Naomi Simpson, grundare av Big Red Group menade att vi behöver börja se även företagskunder som individer. Alla företag gör affärer mellan människor, och varje företag gör affärer med människor som de tycker om, eller som kan ge dem ett mervärde. Det betyder att även i B2B-sammanhang måste kommunikationen vara personlig och anpassad efter mottagaren.
Så trots att världen blir allt mer digital, och det ibland kan kännas som att marknadsföringen kommer allt längre ifrån den mänskliga kontakten, är det sannolikt just det som kan bli avgörande i framtiden. Att ha, som Bruce Springsteen sjunger, ”just a little of that human touch” i sin marknadsföring kan skapa en intimitet mellan företag och individ, och göra att kommunikationen blir ömsesidig och betydelsefull, snarare än kravfylld och påträngande.
Huxley menade även att marknadsföringen oftast handlar om att berätta om företaget, men att ett mer effektivt sätt kan vara att lyssna. Hon påminde åhörarna om att ”lyssna är att lyssna och använda dina öron och inte din mun”. I marknadsföringssammanhang innebär det att du kan få reda på vad kunden faktiskt vill ha, och sedan fokusera på just det snarare än att hoppas och tro att det du berättar är intressant för kunden.
Om detta innebär att Spotify nu kommer att skruva om sin marknadsföring återstår att se, men om detta är vad deras nye VD uttrycker så kan Spotify komma att bli än mer personlig i sin kommunikation med såväl företagskunder som privatkunder.