Spoon investerar i marketing automation

Marketing automation växer kraftigt på den Nordiska marknaden. Allt fler företag satsar på automatiserad leadsgenerering och inbound marketing för att koppla samman och automatisera sin marknadsföring och försäljning. Nu hoppar Spoon in i Marketing Automation med företaget Infunnel.

“Utvecklingen inom marketing automation är fantastiskt spännande och vårt gemensamma erbjudande har redan fått bra fäste på marknaden. Våra erbjudanden kompletterar varandra och gör detta till en naturlig investering för oss”, säger Anders Ribba, vd på Spoon.

Infunnel har på kort tid etablerat sig bland konsultbolagen inom marketing automation och Spoon och Infunnel har redan flera gemensamma kunder. Både Spoon och Infunnel levererar vitala delar för dessa företags satsning på automatiserad leadsgenerering.

Johan Sjöberg på Spoon och Jerker Hörstedt på Infunnel kommer nu driva denna affär tillsammans med ambitionen att ha det mest konkurrenskraftiga erbjudandet för den nordiska marknaden när det kommer till marketing automation.

“Tillsammans kan vi nu erbjuda kreativa automatiserade lösningar som stärker vår ambition om att skapa och driva kommunikation på mottagarnas villkor. Vi har upplevt en kraftig tillväxt och efterfrågan under 2015 med flera starka case. Allt pekar på att åren framöver kommer fortsätta i samma riktning, säger Johan Sjöberg”, Business Development & Sales.

Spoon går nu in som delägare i Infunnel.

“Vi har arbetat tillsammans i olika konstellationer under flera år och vi ser nu en kraftig tillväxt. Vårt erbjudande blir ännu starkare med hjälp av Spoon, både i egenskap av delägare men även som en viktig del i affären”, säger Jerker Hörstedt, partner och kundansvarig på Infunnel.