Spelmonopolet ersätts, och in strömmar marknadsföringspengarna

Just nu pågår diskussioner om den största förändringen i svensk spelhistoria på många år. Det svenska spelmonopolet beräknas ersättas av ett licenssystem, vilket även öppnar möjligheter för marknadsföring av utländska spelbolag i svenska medier.

Det svenska spelmonopolet har i praktiken redan upphävts, men det har inte funnits något system som kunnat ersätta den reglering som monopolet innebar. Den del som funnits har endast reglerat marknadsföringen i svenska medier, något som utländska medier kunnat kringgå och spelreklam har förekommit i såväl TV3 som TV6 och Kanal 5, då alla dessa tre ägs av utländska bolag (MTG och Discovery).

Om den proposition som regeringen avser lämna till riksdagen i höst går igenom innebär det att även svenska medier som TV4, Bonniergruppen och Schibstedt tillåts ha reklam från utländska spelbolag i sina medier. Detta har tidigare varit olagligt i och med det främjandeförbud som finns i den svenska Lotterilagen.

Förändringen skulle innebära att utländska spelbolag måste genomgå en licensprövning för att få tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige, något som innebär ett bättre skydd för svenska konsumenter samt ökar skatteintäkterna. Ytterligare en konsekvens är det tillskott av reklampengar som kommer svenska mediebolag till godo. 2013 beslutades att Aftonbladets och Expressens nyhetssajter inte fick sprida denna typ av reklam, och blev ålagda 45.000 kronor i vite per dag som reklamen fanns kvar. Med lagförslaget blir pengaflödet omvänt, och svenska medier kan istället få ta del av de flera miljarder kronor som utländska spelbolag idag lägger på marknadsföring mot svenska konsumenter.

Men ännu är inte förslaget godkänt, och propositionen har inte ens nått riksdagen. Dock är det regeringens ambition att ha det nya licenssystemet på plats till 1:a januari 2019, förutsatt att såväl remissinstanser som EU-domstolen ger sitt godkännande.