Speciell märkning för fekjnyheter på Facebook

Nu inför Facebook äntligen den märkning för fejkade nyheter som de lovade redan i december. Men märkningen är inte tillräckligt tydlig menar kritiker.
Fejkade nyheter på Facebook förses numer med varningsmärkningen ”disputed” (omtvistad). Detta för att göra läsaren uppmärksam på att nyheten kan innehålla information vars sanningshalt ifrågasatts.
Valet av ordet ”omtvistat” anses dock av bland annat Peter Kafka på Recodes vara allt för otydligt. Det kan snarare ge intrycket av att innehållet är uppe för debatt, snarare än att det är felaktig information som presenteras.
Vidare är processen för att ett inlägg ska få varningstexten allt för omständlig, vilket gör att det tar allt för lång tid innan varningen utfärdas.

  • Först måste nämligen en användare anmäla artikeln som bluff, eller Facebooks egna mjukvara upptäcka att någonting är skumt med den.
  • Därefter skickas en förfrågan till ett antal organisationer som gått med på att faktakontrollera nyheter åt Facebook.
  • När två av dessa faktakontroller bedömt nyheten som bluff utfärdas varningen.

Beroende på hur snabbt de olika stegen i processen går kan det ibland ta flera dagar från att en artikel publiceras till dess att den får en varningsmärkning. Något som är alldeles för långsamt i den snabbrörliga värld som sociala medier innebär.
Så varför tar inte Facebook ett större ansvar för att förhindra att falska nyheter får tid att spridas kan man fråga sig? Sannolikt har det att göra med deras policy att förbli en neutral plattform. Att ta ställning och fatta egna beslut skulle de ganska snabbt kunna göra i väldigt många fall. Men av diffusa anledningar ogillar Facebook att ta ställning, såväl i fall kring falska nyheter, som kring kränkningar och nätmobbing, något som uppmärksammats allt mer de senaste åren.