Spännande undersökning om barnens uppkopplade vardag

Ofcom som är Englands motsvarighet till PTS, samlingsorganisation för frågor som berör telekomindustrin, har publicerat en ny rapport som avslöjar hur uppkopplade barn är. Då siffrorna reflekterar den engelska marknaden kan vi göra påslag när vi vill analyser hur våra uppkopplade svenska barn har det idag.

Bland barn i åldrarna 5 till 15 år har en tredjedel sin egen surfplatta, förutom tillgången de har till surfplattor via sina föräldrar eller i skolan. Jämfört med föregående år har tillgången ökat från 19 procent till 34 procent. Ägandet av surfplattor klättrar ned i åldrarna så nu har en tiondel av alla barn i så låga åldrar som 3-4 år sin egen surfplatta.

Att äga en smartphone känns nästan som standard idag och bland barn är det 20 procent av alla 8-11 åringar som har en egen och 65 procent bland 12-15 åringar.

Rapporten visar att barn ersätter TVn till förmån för surfplattan (66 procent tittade på TV år 2009 och idag är siffran 46 procent) samtidigt som deras tittade av TV-innehåll också ökar i samma proportion i surfplattan. De har helt enkelt bytt bort TVn mot surfplattan.

ofcom_2014

Av de kartlagda barnen visar det sig att hela 96 procent har en profil på Facebook. Denna siffra är oförändrad sedan mätningen år 2011. Trots Facebook enorma räckvidd är det färre och färre barn som ser just Facebook som sitt huvudmedia för socialt. Från 87 procent år 2013 till 75 procent i år. Vad våra unga är ute efter är en plattform fri från vuxna. Andra sociala medier har fått fokus som Instagram, Snapchat och WhatsApp. Bland barnen är det 9 procent som ser Instagram som sitt första hem på nätet.