Sopra Steria köper Kentor

Kentor blir nu en del av Sopra Steria och siktar på en fördubbling av antalet medarbetare framöver.

“Vi är här för visionärerna. För alla som sett vad digitalisering kan innebära och som behöver någon som kan leda dem genom hela resan,” säger Fredrik Arbman, VD.

Sopra Steria växte med 13 procent på den norska marknaden under förra året och är nu Norges största IT-konsultbolag, sett till antalet anställda. Nu riktar företaget blickarna mot Sverige och satsar på att ta en ledande roll inom digital transformation.

”Vi är stolta över den tillväxt vi haft under det senaste året,” säger Kjell Rusti, ansvarig för Sopra Steria i Skandinavien. ”Med köpet av Kentor stärker vi vår position i Sverige och lägger en bra grund för att växa också i.”

Sopra Steria har franska rötter och finns idag representerat i de flesta länder i Europa och på de viktigaste globala marknaderna, med cirka 40 000 medarbetare totalt. Etableringen i Sverige började på allvar med förvärvet av konsultbolaget Kentor, grundat 1983. Kentor hade vid förvärvet upplevt en stabil tillväxt och varit lönsamt varje år.

”Vårt mål är att fördubbla vår personalstyrka,” säger Fredrik Arbman, VD. ”Vi har en så speciell position på marknaden att vi ser mycket goda möjligheter att växa rejält.”

Fakta om Sopra Steria – i världen och i Sverige

» Cirka 40 000 medarbetare över hela världen
» Omsättning 3,7 miljarder Euro (2016)
» Bolaget är resultatet av en fusion mellan de franska konsultbolagen Sopra och Steria 2014. Vid fusionen var bolagen ungefär jämnstora.
» Under sommaren 2017 förvärvades den svenska konsultföretaget Kentor av Sopra Steria, som ett led i en större satsning att på allvar etablera sig i Sverige.