Sommar blir ordförande för SMIF

Marie Sommar, Norstat har vid SMIFs årsmöte den 19 mars utnämnts till ny ordförande i branschföreningen SMIF.

Marie efterträder Per Hörnsten, Demoskop som har gjort ett utmärkt arbete och bidragit mycket till branschföreningen under sin tid som ordförande.

Marie är VD på fältbolaget Norstat. Hon är den första kvinnan på ordförandeposten i SMIF.

Marie_Sommar
Marie Sommar, VD, Norstat

– Det ska bli intressant och givande att inta rollen som ordförande i SMIF. Vi är en bransch i utveckling och jag ser framemot att driva branschrelaterade frågor framåt, säger Marie Sommar.

Övriga ledamöter i styrelsen är:

Rikard Ekdahl, GFK
Seta Stålberg, Beyond Research
Karin Nelsson, Inizio