"Som redaktör är det svårt att släppa delar av makten över sajten till metadata och algoritmer"

Med algoritmstyrda startsidor blir Expressen ännu snabbare i breaking news-arbetet. GT och Kvällsposten är först ut att gå från manuellt till automatiskt redigerade sajter. Samtidigt börjar journalisterna att använda det egenutvecklade publiceringssystemet Klara.
Under hösten och vintern har Expressens utvecklingsavdelning i nära samarbete med redaktionerna i Stockholm, Malmö och Göteborg arbetat med att ta fram de nya startsidorna som editionerna GT och Kvällsposten är först med.
Sajterna byggs numera upp av redaktörsstyrda algoritmer i stället för puffar manuellt skapade av webbredaktörer. Utseende och placering av de automatiska puffar styrs utifrån olika nyhetsvärderingar som ges till varje artikel.
Snabbare_startsidor
– Det har varit otroligt spännande att tillsammans med utvecklarna skruva på hur vi som redaktörer och publicister kan styra en automatiserad etta – och jag är positivt överraskad. Som redaktör är det svårt att släppa delar av makten över sajten till metadata och algoritmer, men våra ettor har blivit bättre efter övergången, säger Sofia Dahlström, chefredaktör för GT.
Journalisterna på GT och Kvällsposten arbetar numera i det nya publiceringssystemet Klara, ett system som är framtaget för att stödja moderna journalistroller och arbetsflöden. Klara började utvecklas av Expressens utvecklingsavdelning under 2015 och ska börja användas som redaktionellt verktyget på alla Expressens redaktioner.
Med Klara som ett mer effektivt och förenklat arbetsverktyg ges samtidigt reportrar möjlighet att göra artikeln helt redo för publicering med bilder och rubriker. Tillsammans med Klara frigör automatiska sajter redaktionella resurser som innebär mer tid till att skapa fler och bättre artiklar, och mer välredigerade bildlösningar och rubriker.
– Det nya arbetssättet innebär att reportern gör allting klart, nyhetsbedömer själv eller ihop med en nyhetschef och publicerar direkt utan att en webbredaktör behöver lägga tid på puffar. Det innebär snabbare flöden, vilket gynnar oss i skarpa nyhetslägen och vid sportbevakning, säger Katrin Säfström, chefredaktör för Kvällsposten.