Solita öppnar kontor i Göteborg

Det nordiska konsultföretaget Solita öppnar nu kontor i Göteborg. Parallellt pågår en intensiv rekrytering av data engineers och andra experter till samtliga svenska kontor.

Solita erbjuder konsulttjänster som låter företag och organisationer skapa värde utifrån data. I dag har företaget över 750 anställda i Sverige, Finland, Estland och Tyskland. Efter Stockholm har turen nu kommit till Göteborg.

Flera svenska storföretag har redan valt oss som sin partner i arbetet med att bli mer datadrivna. På grund av en stark efterfrågan på våra tjänster i Göteborgsområdet väljer vi att etablera oss även där, säger Jari Niska, vd på Solita.

I dag räknar Solita företag som Assa Abloy, Scania, Fortum och Finnair bland sina kunder.

För att åstadkomma verklig förändring behöver företag ta hänsyn till flera dimensioner. Omställningen till att jobba datadrivet påverkar företagskultur, strukturer, strategier och teknikval. Våra tjänster inbegriper samtliga dessa dimensioner och svarar väl mot svenska företags behov i dag, säger Petronella Posti, Skandinavienchef på Solita.

Rekrytering till Solitas kontor i Göteborg inleds nu omgående. Till samtliga kontor söker företaget data engineers, data architects, MDM-konsulter och cloud-experter.

Sett ur ett arbetsgivarperspektiv vet vi att vår platta organisation och öppna företagskultur passar perfekt för den svenska marknaden, säger Petronella Posti.

Solita ägs av Apax Partners och mer än 300 av företagets egna anställda.