Solita och Ferrologic går samman efter uppköp

Konsultföretaget Solita, specialister på digital transformation, har förvärvat Ferrologic-gruppen.

Ferrologic bygger företags förmåga att skapa värde ur digital information och har verksamhet i Sverige, Danmark och Belgien. Tillsammans med Ferrologic blir Solita en aktör inom datadriven transformation och affärsutveckling med nästan 1 000 medarbetare i sex länder, varav 100 i Sverige.

Tillsammans formeras en helhetsleverantör av tjänster för att bygga datadrivna företag. Tillsammans med Ferrologic och det nyligen förvärvade datakonsultföretaget Sparks AB, fördubblar Solita nu sin personalstyrka i Sverige till cirka 100 personer. Medarbetarna är experter inom strategisk rådgivning, tjänstedesign, analys, molnbaserade dataplattformar och data warehousing. Totalt ökar antalet anställda på Solita till 1000 personer på sex marknader. Utöver Sverige, Finland, Estland och Tyskland etablerar sig Solita i och med förvärvet av Ferrologic nu även i Belgien och Danmark.

– Våra företagskulturer och kompetenser passar varandra väldigt väl, vilket gör att synergieffekterna för kunder, medarbetare och samarbetspartner är lätta att se. Både Solita och Ferrologic är specialiserade på att skapa värde ur information och att hjälpa våra kunder att lyckas i nya digitala ekosystem. Tillsammans uppnår vi en spännande bredd och får en än starkare kompetenspalett som gör att vi ännu bättre kommer att kunna hjälpa våra kunder med att möta deras allt mer komplexa utmaningar, säger Ferrologics vd Johan Thyblad, som även är en av företagets grundare.