Sökningar efter Black Friday tokökar på svenska Google

Under perioden januari till oktober 2018 har antalet sökningar på termen “Black Friday” ökat med hela 157% jämfört med samma period föregående år.

Totalt har termen googlats 299.800 gånger under den undersökta perioden 2018, jämfört mot 116.600 2017. Söktermen “När är Black Friday” har under samma period 2018 googlats totalt 16.450 gånger, vilket innebär en ökning med 122% jämfört med 2017.

Svenskarnas sökningar på “Black Friday Sverige” har även de ökat med 181,5% och uppgick under den undersökta perioden 2018 till 14.670 sökningar.

Om sökvolymen följer den trend som man kunnat observera under januari till september kommer Black Friday 2018 bli betydligt större än föregående år.

Bakom statistiken finner vi följande undersökning från Black Friday Sverige.