Socialt nätverk för forskning får miljonbelopp

I tisdags blev det offentligt att ResearchGate, ett socialt nätverk för forskare, fått 52, 6 miljoner dollar i donationer. Målet är att göra forskning mer öppen och tillgänglig.
ReserachGate har beskrivits som ett Facebook för forskare, där idag över 1,3 miljoner forskare från hela världen kan dela och diskutera sin forskning med likasinnade. Precis som Facebook kan forskarna följa andras sidor, läsa inlägg och diskutera metoder och resultattolkning. Genom dessa 1,3 miljoner forskare delas arbete som utförs av över 12 miljoner forskare, däribland 56 Nobelpristagare.
Med de nya medlen, som gjordes tillgängliga för ReserachGate redan 2015 men först nu kunde offentliggöras, hoppas Ijad Madisch, grundare och VD, att forskning kan bli mer öppen för alla.
Det är idag svårt att sålla fram fakta på övriga sociala medier, och därför skapades ReserachGate som en plats där fakta och teorier kan granskas kritiskt och diskuteras på ett neutralare sätt. Genom att göra vetenskaplig forskning tillgänglig för såväl varandra som allmänheten vill man göra internet till en mer tillförlitlig plats där fakta väger tyngre än åsikter.
I dagsläget publicerar forskarna i nätverket i snitt 2,5 miljoner artiklar per månad, vilket är samma mängd som publicerades under åren 2008-2012. Detta ligger i linje med den trend som vuxit fram inom forskningsvärlden att dela sina resultat med varandra, och även bakgrundsdata och metodik. Detta är något som även stöds av andra sajter såsom Public Library of Science (PLoS) där forskare kan publicera och dela sina forskningsartiklar i en sökbar databas.
Förhoppningsvis får vi nu se ett mer faktabaserat internet, samtidigt som delandet av forskning sannolikt kan öka hastigheten på utveckling inom många områden. Ju fler som delar med sig av vad de vet, desto lättare är det att bygga vidare på det.