Sociala medier vinnare i takt med att mer pengar läggs på digitala videoannonser

Enligt en undersökning som IAB genomfört räknar mer än hälften av de svarande att de kommer öka summorna som spenderas på digitala videoannonser det kommande året. De flesta avser dessutom öka sin närvaro i sociala medier, där de har chans att nå en bred målgrupp.

Över 350 marknadsförare och mediaköpare, som alla spenderar över 1 miljon dollar på annonsering per år, deltog i IABs undersökning. Av dessa räknar 67% med att flytta delar av sin TV-budget till digital video. Redan idag läggs 59% av pengarna de lägger i digitala och mobila kanaler på video, och de flesta räknar dessutom med videoplattformarna kommer lägga allt mer fokus på att skapa eget innehåll. Från 2016 till 2018 har dock budgeten för originalinnehåll endast ökat från 43 % till 47 %, detta trots att 80 % av de tillfrågade anser att originalinnehåll når en publik som inte går att nå via vanlig TV.

Av de som skapar videoannonser för digitala kanaler menar 30 % att de skapar innehåll som passar att visa i många olika typer av kanaler. 23 % skapar unikt innehåll för de olika kanaler som de vill synas i, medan bara 15 % skapar innehåll huvudsakligen avsett för TV.

Däremot tyder mycket på att företag börjar flytta in annonsskapandet i sin egen verksamhet, vilket gör tillvaron svårare för annonsbyråerna. Hela 84 % tror att annonsörerna kommer att ta hand om större del av sin annonsaffär själva, och prata direkt med konsumenterna istället för att gå via en byrå.

Det hela vittnar med andra ord om en allt starkare annonsmarknad, med huvudsakligt fokus på digital video som kommuniceras via sociala plattformar. Trots indikationer på att TV går starkt framåt i vissa avseenden, verkar det som att det framför allt blir större fokus på mobilanpassade videoannonser, även om vissa av dessa givetvis kan förekomma i digitala tv-kanaler.