Sociala medier viktigare än YouTube för videokampanjer

Enligt en nyligen publicerad branschstudie kring framtidens digitala video så visar det sig att majoriteten av amerikanska företag upplever att sociala medier är de viktigaste plattformarna för en framgångsrik videobaserad annonskampanj. Dessa ses som viktigare samarbetspartners än videotjänster som YouTube.

Studien konstaterar att 65 procent av de 300 amerikanska annonsörerna och markering-företagen ansåg att sociala medier som Facebook, Snapchat och Twitter var viktigare än streaming-sajter som YouTube eller Vevo.

Detta gäller i synnerhet de som jobbar under samma tak som deras kunder – där föredrar 65 procent att jobba med sociala medier, mot 55 procent som hellre riktar in sig på videoplattformar. Större marketingföretag verkar överlag ha en motsatt åsikt dock, och föredrar just videotjänsterna före sociala medier (62 mot 51 procent).

Läs mer: Så vill de främja utvecklingen av ”tysta” videoannonser

Men när man frågade marknadsförarna kring hur deras kommande budgetar så verkar det som att sociala medier alltmer tar över rollen som de viktigaste kanalerna för videoannonser från YouTube. I synnerhet live-streaming verkar se en ökning av annonsinvesteringar – och det är just här som Facebook och Twitter ligger i framkant jämför med traditionella videotjänster.

“Hatten av för Facebook”, kommenterade Rich Sutton från Trusted Media Brands (som beställt studien) – “det ser ut som att de kommer att köra om YouTube som den främsta plattformen för videoannonser”.

I sammanhanget kan det också nämnas att digital videoannonsering ser ut att få allt större budgetar under de kommande 12 månaderna – 65 procent av marknadsförarna i studien svarade att de planerar ökade investeringar i formatet.

Om du vill bli bättre på att använda dig av nya metoder för din digitala annonskampanj så ska du klicka här.