Sociala medier tar över som den främsta nyhetskällan

En ny undersökning visar vad många kanske redan misstänker – allt fler internetanvändare ratar traditionella nyhetskällor som TV, radio och tidningar till förmån för sociala mediers nyhetsflöden.

Det är Pew Research som undersökt 4.600 amerikaner, av vilka hela 62 procent uppger att de får sina nyheter via Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och (lite överraskande) Snapchat, skriver man i studien som heter News Use Across Social Media Platforms 2016.

Samma siffra år 2012 låg på 49 procent, så ökningen är märkbar. Detta innebär i och för sig inte slutet för dagstidningar eller TV-nyheterna – 39 procent av de tillfrågade Facebookanvändarna tittade på TV-nyheter och 15 procent läste dagstidningar.

En följd är förstås att vi alltmer väljer våra nyheter och kanske riskerar att inte alltid få en heltäckande, mer varierad bild. Något som i sådana fall blir extra viktigt är källkritik – att en nyhet stämmer överens med ens världsåskådning behöver inte göra den sann. Utbildade journalister måste oftast tillämpa just en genomgripande källgranskning, och dessutom bör de också följa etiska riktlinjer.

Det finns förstås fördelar med de sociala mediernas framväxt på området – man kan tänka sig att tillgången på nyheter från olika källor och olika geografiska områden blir lättare att nå för den intresserade användaren.

Läs mer: Yngre läsare söker nyheter från utländska medier