Sociala medier rusar förbi print

En ny global studie visar att sociala medier kommer att rusa förbi print innan året är slut.

Sociala medier kommer att stå för 20 procent av annonsinvesteringarna och print för 13 procent. Det här är första gången som sociala medier är större än print, på global nivå.

Bakom studien är Zenith Media och deras studie “Advertising Expenditure Forecasts”.

Självklart är det jättarna Facebook, Twitter och Instagram som håvar in den förlorade print-intäkten. Sociala medier tar in 84 miljarder dollar och print för nöja sig med 69 miljarder dollar.

Högst upp finner vi TV följt av Sök, Sociala medier och slutligen Print.

Här kan du läsa mer.