Sociala medier i fokus på Internetdagarna 2021

I början av veckan gick årets Internetdagarna av stapeln. Eventet, som årligen anordnas av Internetstiftelsen, skedde även i år helt digitalt, och lade fokus på sociala medier och hur det påverkar oss som människor, vårt nyhetsintag och vår framtid.

Dag 1 – Sociala medier

Under de två dagarna fanns olika temaspår, som alla deltagare fick välja i förväg. Måndagens spår om sociala medier visade sig vara det mest populära spåret under konferensen, vilket tyder på att det är ett ämne som engagerar många människor. Hela konferensen inleddes dessutom med att forskaren Whitney Phillips berättade om hur sociala medier påverkar oss, och vad vi kan göra för att bli mer medvetna när vi delar och gillar saker på nätet. I hennes presentation pratade hon bland annat om två sorters ”informationsföroreningar”, dels hur felaktig information kan få människor att fatta felaktiga eller dåliga beslut, och dels hur även korrekt information kan förorena vårt beslutsfattande. Hon lyfter exempel på hur individer delat faktagranskningar av politikers uttalanden, för att påvisa att de ljuger, men effekten blir att deras uttalanden får större spridning, och att algoritmerna plötsligt börjar flagga upp liknande uttalande i större utsträckning.

Whitney menar att vi därför måste använda oss av strategier som lugnar ner oss, och gör att vi tänker efter bättre innan vi delar saker i sociala medier. Vi behöver ta hänsyn inte bara till det budskap som vi vill dela, utan även vilken effekt detta får på personer i våra nätverk.

Under sociala mediaspåret djupdök sedan ett flertal talare i frågor kring hur man som företag bör tänka när de vill agera i sociala medier, vilken makt influencers faktiskt har, hur ljud blivit en allt viktigare del i inlägg samt hur företag ska agera i spåren av Schrems II-domen. Det var med andra ord en fullmatad förstadag, som avrundades med att mottagaren av Nobels fredspris, Maria Ressa, pratade om yttrandefrihet och hur förutsättningarna för oberoende journalistik förändrats i och med sociala medier.

Dag 2 – Framtid

Under dag två var det så dags att fokusera på framtiden, och under den inledande keynoten berättade AI-experten Ayesha Khanna om hur vi kan bygga smarta städer med hjälp av AI. Under hennes presentation berörde hon områden såsom hälso- och sjukvård, krishantering och hur dessa kan förbättras och effektiviseras med hjälp av AI.

Dagens temaspår rörde sig sedan kring gamification, att moderera sina digitala kanaler, effektivare lärande, hur vi kan stävja näthat och hur vi får fler att delta i det digitala samhället. Det fanns med andra ord ett stort smörgåsbord av information att ta till sig, och många exempel på spännande projekt, program och utvecklingar presenterades från såväl skolkoncerner som kyrkor och även Malmö stad. Genom att lyssna på de olika presentationerna är det lätt att få en mer positiv framtidstro, och att vi faktiskt är på väg åt rätt håll. Det är inte utan att Internetdagarna fyller en viktig funktion som mötesplats för att dela inspirerande aktiviteter och tankeväckande frågor. Vi på Dagens Analys ser redan fram emot nästa års Internetdagarna, när vi hoppas vi får möjlighet att träffas fysiskt och få ännu fler möjligheter att nätverka och dela våra tankar och idéer.