Sociala medier en svår nöt för skandinaviska kommunikatörer

Enligt en ny undersökning från Geelmuyden Kiese så uppger nästan en tredjedel av kommunikationsköparna i Skandinavien att den största utmaningen idag är att nå rätt personer på sociala medier. Samtidigt menar nästan hälften att det är den viktigaste uppgiften.

Av de 49 tillfrågade kommunikationsköparna så uppgav 47 procent att “det viktigaste syftet med deras närvaro på sociala medier är att nå ut till rätt målgrupp”, enligt undersökningen som heter c2092565″ target=”_blank”>”Presens Futurum”.

Men för många så är detta också den svåraste uppgiften. Drygt en tredjedel – 33 procent – uppger att detta med att nå ut till rätt personer är den största utmaningen.

“Ambassadörer är ett effektivt sätt att katalysera sin kommunikation, men för många är begreppet fortfarande nytt och man är på köparsidan osäker på hur man ska mäta hur det bidrar till affärsmålen.”, säger Åsa Johansen som är tillförordnad VD vid Geelmuyden Kiese.

Läs mer: Infograf – så funkar influencers på sociala medier

Dessa “ambassadörer” – för många också kända som influencers – är enligt 61 procent av de undersökta ett intressant sätt för att nå ut till de så eftertraktade målgrupperna. Detta ska jämföras med bara 20 procent i Norge eller 0 (noll) i Danmark.

Ändå är det bara en tredjedel av dessa som faktiskt använder sig av dessa influencers på sociala medier, och faktum är att 35 procent ändå är osäkra på om det faktiskt skulle gynna dem,

Det är klart – det är något av en balansgång, och ett arbete som kan misslyckas ifall den tänkta målgruppen är känslig för vad de upplever är “falskt”. Men om produkten dessa influencers står för faktiskt är en kvalitetsvara så kan det mycket väl kännas “äkta” och få ett ordentligt genomslag.