Välkommen till Dagens Analys!

Sociala Medier är effektivast för att få effekt och enklast att hantera anser marknadsförare

93 procent kommer öka sin digitala budget i år. De viktigaste områdena som man kommer att prioritera är att generera leads och försäljning och varumärkeskännedom. Att hantera data är den största utmaningen.

Digital marknadsföring växer och över hälften av alla reklaminvesteringarna i Sverige är idag digitala, men att hantera sin data anser marknadsförare vara den absolut svåraste delen.

Ascend2 har frågat 271 marknadsförare om hur de ser på sin digitala marknadsföring 2018. Det är tydligt att alla kommer att lägga ännu mer insatser på det digitala i år, större budgetar samtidigt som det är svårt att hantera data och sociala medier.

Här kommer några slutsatser från rapporten

– 98 procent tycker att de är mycket eller ganska framgångsrika med sin digitala marknadsföring när det gäller att nå sina mål
– 94 procent tycker att effekten i digital marknadsföring ökar i mycket hög eller ganska hög utsträckning
– 93 procent kommer att öka sin digitala marknadsföringsbudget i mycket hög eller ganska hög grad

Om vi tittar på skillnader mellan effekt och svårighetsgrad utmärker sig sociala medier som den mest effektiva kanalen, att hantera data anses vara den svåraste biten

– 18 procent tycker att det är effektivt att jobba med sociala medier, samtidigt som 11 procent anser att det är svårt att jobba med sociala medier
– 18 procent tycker att det är svårt att hantera data och bara 9 procent tycker att det är effektivt att jobba med data

Du kan läsa hela rapporten här