Sociala medier äger nyhetsflödet

Två tredjedelar av alla amerikaner får sina nyheter från sociala medier som Facebook och Twitter, det visar en ny studie.
Hela 67 procent av amerikanerna får “åtminstone några av sina nyheter på sociala medier”, enligt Pew Research Center. Det är en ökning med 4 procent från föregående år.
Förvånande nog är det inte främst millennials som läser nyheter på sociala medier. Pew fann att 55 procent av 50-åringar eller äldre, väljer att få sina nyheter via sociala medier.
Facebook dominerar med 45 procent, YouTube ligger på andra plats med 18 procent och 11 procent får sina nyheter från Twitter.