Snart finns det en app med alla skolmåltider

Nu lanserar Örebro kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting en metod för att öppet och enkelt dela med sig information om skolmåltider. Förhoppningen är att så många kommuner som möjligt gör på samma sätt. Projektet finansieras av Vinnova.

Information om vilka måltider som serveras, samt var och när det sker är intressant för såväl elever och föräldrar som andra intresserade.

“Men informationen är också viktigt för våra egna verksamheter. Vi kommer att ställa krav på att de som levererar system för kostplanering skapar öppna data”, säger Björn Hagström, e-strateg på Örebro kommun och fortsätter.

“Genom att prenumerera på skolmaten i sin elektroniska kalender blir informationen lättillgänglig och kan användas fritt av alla. Det öppnar massor av nya möjligheter. Externa aktörer kan till exempel skapa nya appar, kanske med möjlighet att betygsätta måltiderna. För verksamheternas del blir det enklare när publiceringen på webbsidorna sker automatiskt”.

Att fritt dela information på detta sätt kallas öppna data och rekommenderas, förutom av Sveriges Kommuner och Landsting, även av regeringen och EU.