Snart är Youtube större än TV

I en studie av barns och ungdomars mediavanor, gjord av brittiska Ofcom, får vi en glimt av framtidens medialandskap. För första gången i studiens tio-åriga historia är nu Youtube större än traditionell TV bland 12-15-åringar och förändringen går snabbt.

Det tar många decennier innan dagens och framtidens 12-åringar är i majoritet bland de vuxna, men med tanke på att video-jätten knappat in och gått om TV med totalt nio procentenheter på bara ett år, kommer skiftet säkert at slå igenom i andra åldersgrupper väldigt snart. Youtube är inte bara större hos kidsen, de ser också information därifrån som mer pålitlig, inte minst när det gäller varumärken i annonser.

Surfplattorna har tagit över som den viktigaste mediaplattformen för de yngre barnen, medan mobilen går starkt framåt bland de något äldre. Det öppnar oanade möjligheter för ungdomar med kontrollerande föräldrar, eftersom gamlingarna inte hänger med i teknikutvecklingen. Över hälften kontrollerar sina barns surfande med någon form av tekniskt verktyg när de använder dator eller surfplatta, men färre än en femtedel har hittat motsvarande kontroll-programvaror för mobilen.

Läs hela rapporten här.