Snapchat vill att annonsörer ska köra videoberättelser på plattformen

Snapchat verkar vilja få företag att lägga ut längre videoannonser – och samtidigt betala för större, i deras nyligen lanserade annonspaket. Men dessa längre annonser ska sändas i korta, 10-sekundersklipp och samtidigt berätta en linjär historia.
Det nya annonspaketet som Snap (Snapchats moderbolag) nu börjat lansera under de senaste veckorna består av något som kallas “sekvenserad annonsering” (“sequential advertising”).
Videoannonser sätts ihop så att annonsörer kan spela dem i följd, för att berätta en historia. Som exempel så kan man dela upp en 30-sekunders “spot” till 10-sekunder som hänger ihop berättelsemässigt.
Tanken är just, om man får tro AdWeeks uppgifter, att satsa på “storytelling”. Som vi skrivit tidigare så är berättelser en viktig del i effektiv marknadsföring, och det verkar som om Snapchat har snappat upp det. Men det hela är smartare än så – sekvenserad annonsering bygger på smart teknologi.
Läs mer: Infograf: Så kan du använda StoryTelling för att få fart försäljningen
Algoritmen minns nämligen om en användare har sett eller engagerat sig i en del ett av den första reklamvideon, så att man nästa gång får del två av annonsen presenterad. Detta används redan av konkurrenter som Facebook och Twitter, men Snap tillför också så kallad “kontextuell” targeting till mixen.
Snapchat verkar dock bara vilja sälja detta till annonsörer som kan “gå hela vägen” och satsar på formatet, helt genom att skapa smarta historier som lockar användarna till att se mer. Detta gör Snap bland annat genom att bara erbjuda paketet till de som kontaktar dem direkt, snarare än via den automatiserade API:n.