Snapchat ökar i popularitet

Många har räknat bort Snapchat efter att Instagram och Facebook lanserat liknande funktioner. Men Snap visade dem fel.

Snapchat har ökat i popularitet och ökat både i antalet användare och annonsintäkter.

Intäkterna ökade med 48 procent jämfört med förra året, fast ännu ingen vinst i bolaget. Men målet för Snap är att faktiskt gå med vinst från och med i år.

Antalet användare ökade från 191,7 miljoner till 203 miljoner, alltså en ökning med 8 procent.

För att dra in ännu mer annonsintäkter har Snap lanserat flera nya annonsverktyg som ska göra det enklare. Bland andra Snap Select och instant Create.