Snapchat har tokökat i antal dagliga videovisningar

Appen Snapchat, som är förstavalet för många unga vuxna, har tokökat i antalet videovisningar sedan bara maj månad.

Snapchat har idag över 6 miljarder videovisningar dagligen jämfört med Facebook som nu levererar 8 miljarder visningar varje dag. Snapchat är på väg att komma ikapp jätten Facebook.

Snapchats videovisningar har tredubblats sedan bara i maj och förväntningarna är att tillväxten ska fortsätta linjärt.

Sedan är det en fråga hur Snapchat räknar sina videovisningar och vi kan konstatera att det är en lång resa kvar innan de når jättar som Youtube.