Snabbare mobilnät ger ökade annonsintäkter

Enligt en rapport från Adobe Digital Insights kommer introduktionen av 5G-nätet att öka intäkterna från mobilannonser med 12 miljarder dollar (100 miljarder kronor) till år 2021. Rapporten visar även att trots att antalet mobiler ökat, så har tiden människor spenderar på varje sida minskat, något som kan hänga ihop med snabbare laddtider, men även indikera minskat tålamod och ökad vana att surfa med mobilen.

Rapporten som heter “A Mobile-First World” och är baserad på bland annat en miljard sidvisningar från mobil på över 5.000 sajter under perioden 2015-2017. Dessutom innefattas en undersökning bland 4.000 personer på Adobes partnerföretag i USA, England, Tyskland och Frankrike. Resultatet visar som sagt att snabbare laddtider ger ökade annonsintäkter. Baserat på den hastighet som 5G-nätet utlovar kommer den ökade hastigheten att innebära ökade annonsintäkter med 12 miljarder dollar, förutsatt att övergången till 5G går smidigt.

Fortfarande tjänar annonsörer mer på annonser i vanlig desktop än på mobilsajter, men det gapet minskar stadigt. I början av 2015 var en mobilsajt värd 20 % av vad en desktop-sajt var. I slutet av 2017 var mobilsajter värda 30 % av desktopsajter, vilket innebär att om inget ändras kommer det att ta 14 år innan mobilsajterna är ikapp. Så lång tid lär det inte ta, i synnerhet som antalet mobilanvändare stadigt ökar, och med det även antalet sidvisningar i mobiler. Idag står sidvisningar på desktop för drygt 60 % av alla visningar, med antalet har minskat med 17 % sedan 2015, medan antalet sidvisningar i mobilen ökat med nästan 90 % under samma period.

Däremot spenderar människor mindre tid på mobilsajter, och besöker även färre antal sidor vid varje surftillfälle. Det kan bero på flera saker, dels har laddtiderna minskat vilket gör att människor inte behöver vänta på att en sida ska laddas för att kunna hitta vad de söker efter. Dels har mobilsajterna blivit bättre optimerade, vilket gör att det är enklare för besökarna att snabbt hitta vad de letar efter. Samtidigt visar andra undersökningar att människors tålamod minskat, vilket sannolikt bär en del av ansvaret, att människor helt enkelt avbryter sitt surfande för att de inte har lust att vänta på att en sida ska laddas.

Rapporten visade även på en hel del andra intressanta saker, som att det fanns ett samband mellan mobil skärmupplösning och ordervärde i webbshoppar. Varje extra 10.000 pixlar visade sig motsvara 1,18 dollar (ca 10 kr) i ökat ordervärde. Dock var förhållandet det omvända för desktop, där högre upplösning innebar minskat ordervärde. Rapporten har inga svar på varför dessa samband finns, men en möjlig förklaring är att mobiler med högre upplösning kostar mer, och köps därför av personer som även lägger mer pengar på e-handel. Det förklarar däremot inte varför högre skärmupplösning på desktop innebär minskat ordervärde.

Vill du läsa mer finns hela rapporten tillgänglig här.