SMUF får en ny styrelse och ny profil

SMUF har numera en ny styrelse och en ny profil. Här berättar ordförande Britta Näsman Fjellborg om förändringarna.

Föreningen SMUF bildades 1982 och är ett nätverk för erfarenhets- och kompetensutbyte för dig som arbetar med marknadsinsikter och marknadsanalys.

Under mötet valde valdes Britta Näsman Fjellborg till ordförande. Hon jobbar till vardags på Västerbottens läns landsting. Britta efterträder Mimmi Lagerquist som stannar i styrelsen.

Övriga styrelseledamöter i SMUF är:

Mimmi Lagerquist Svenska Spel

Nyval:
Jan Brännström Systembolaget
Clara Westman, Bonava, Stockholm
Anna-Maria Landström, Trafikenheten SLL, Stockholm
I samband med styrelsemötet presenterades även SMUFS nya logga och grafiska profil.

Vad har ni ändrat i namnet?

“SMUF betyder ”Sveriges Marknadsundersökningsköpares förening” . Vi har nu bytt till SMUF ”Nätverket för marknadsanalys.

Varför gjorde ni det?

Det här ämnet har varit något som föranletts av långa diskussioner i styrelsen. Vi kände helt enkelt att det var dags att göra ett litet avstamp i det nya som vi tycker att SMUF har utvecklats till.

Hur menar du?

Tiderna har förändrats bara under de cirka 10 år jag själv varit medlem och vi är inte längre enbart en förening för personer som köper in marknadsundersökningar. Det är inte så många som längre arbetar renodlat med det. Undersökningsavdelningarna krymper och många känner sig ensamma i sin roll. Detta såg vi inte minst i vår egen medlemsundersökning 2016. Majoriteten nämner ordet ‘nätverka’ som svar på en öppen fråga om vad man vill ha ut av sitt medlemskap. Så vi känner helt enkelt att det är naturligt att börja kalla oss för ett nätverk då det är det vi är i mångt och mycket.

Hur blir det då med kärnan marknadsundersökningar?

Men man får inte heller glömma bort varför SMUF en gång bildades. Vi kommer alltid att vurma för bra marknadsundersökningar, det är det som är vår bas och vara företrädare i dessa frågor.