SMS ersätts av appar och kommunikationen förändras

Idén att skriva textmeddelanden till andra mobilanvändare kom i början av 1980-talet. Det första SMS som skickades var 3 december 1992 och innehöll orden ”Merry Christmas”. 21 år senare har vi börjat lämna SMS bakom oss till förmån för internetbaserade appar som är mycket bättre och mycket mer kostnadseffektiva.

Enligt en studie genomförd av Informa, på beställning av Financial Times, har nu för första gången fler textmeddelanden skickats med hjälp av appar som Whatsapp och Apple iMessage än just SMS.

Om jag försöker ringa min tonårsdotter hamnar jag alltid i voicemail som inte lyssnas av. Enligt henne är det bara “jobbigt” att tala i mobilen. Så det blir att använda Facebook Messenger om jag ska nå fram. Hennes argument för att använda app istället för SMS är att det finns fler ikoner, att hon och hennes vänner kan ha gruppkonversationer samt att det är “gratis”.

Jag: Kommer du hem till middag?
Dotter: aa YOLO
Jag: Älskling jag vet inte vad YOLO betyder?
Dottern: HAHAHAHAHAHAHA OMG 🙂 You Only Live Once pappa.