SMIF väljer ny styrelse

I onsdags kväll höll Svenska MarknadsundersökningsFöretag (SMIF) årsmöte, då bland annat en representant från YouGov valdes in i styrelsen. De har även haft omfattande verksamhet under 2016 och ser fram emot ett mycket aktivt 2017.
På ordförandeposten för styrelsen sitter Karin Nelsson från Inizio, som får fortsatt förtroende från medlemmarna att driva verksamheten framåt. Till sin hjälp får hon Per Hörnsten från Demoskop, Seta Ståhlberg från Beyond Research samt nyinvalda Ida Mykland från YouGov.
Ida Mykland säger i ett pressmeddelande att ”Jag är glad över förtroendet som SMIF visar och vi på Yougov har många tankar kring branschens utveckling som jag är säker också kommer föreningen till godo”. Styrelsens ordförande Karin Nelson fortsätter: ”att Yougov, som är ett av världens största undersökningsföretag nu är representerat styrelsen stärker föreningen”.
Under året har SMIF arbetat med ett flertal olika saker för att stötta sina medlemmar samt utveckla verksamheten vidare. Man har bland annat:

  • Genomfört utbildningar i den nya dataskyddsförordningen från EU som träder i kraft nästa år.
  • Tagit fram en certifiering för SMIF-företagen
  • Utvecklat ett program för auktorisering av kvalitativa undersökare. Något som innefattar såväl kvalitativa datainsamlingsmetoder som kvalitativa analysmodeller.
  • Skapat en ny hemsida
  • Deltagit i branschdagen MRCIS
  • Varit huvudfinansiär för Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM)

Fokus har legat på att driva frågor kring etik och kvalitet i marknadsundersökningar, ett arbete som blivit allt viktigare de senaste åren. Arbetet kommer att fortsätta under 2017, framför allt med att utveckla sin service samt att skapa fler nätverksmöjligheter för medlemsföretagen.
På agendan ligger även att attrahera företag som traditionellt inte setts som marknadsundersökande företag, men som jobbar med undersöknings- och marknadsanalyser. Detta kommer ske genom en breddning av branschföreningen för att tillmötesgå den branschglidning som just nu sker inom marknadsundersökningsområdet.
“Det är oerhört stimulerande att få vara med och driva SMIF i en tid när faktaunderlag och förståelsen för samhälle, marknad och målgrupper aldrig varit viktigare” säger Karin Nelsson till dagensanalys.se.
Vi på dagensanalys.se önskar den nya styrelsen all lycka i arbetet med att stärka såväl föreningen som synen på hur viktigt det är med tillförlitliga marknadsundersökningar i en värld som allt mer verkar präglas av manipulation och förvrängning av fakta.