SMIF uttalar sig om Ipsos och rörlighet i branschen

I förra veckan publicerade Timo Koskinen här på Dagensanalys.se en krönika om vad som händer på Ipsos när tre seniora konsulter lämnar bolaget samtidigt. Branschorganisationen vill i detta läge uttala sig kring rörlighet i branschen i allmänhet, och relationen till Ipsos i synnerhet.

Att det finns en rörlighet i en bransch, oavsett vilken, är ett tecken på att branschen är vital och att det är mycket som är på gång. Undersökningsbranschen är just nu i stor förändring då företag måste anpassa sig till nya möjligheter och utmaningen genom digitalisering, framväxt av AI och automatiserad dataanalys, samt inte minst en kraftigt ökande globalisering. Att till och med seniora konsulter ser möjligheter och tar chanser till utveckling och att få vara med i framväxten av nya affärsområden är därför något positivt. Den typ av kompetens som de tre tidigare Ipsos-anställda nu kan bidra med i utvecklingen av analys och kommunikation med AI som bas innebär att undersökningsrelaterade frågor nu får ta plats i framväxten av denna nya teknik. Vi på SMIF kan bara gratulera Odyssey till att ha lyckats med en sådan värdefull rekrytering.

Läs även: ”Vi räknar med att fortsätta jobba tillsammans och har goda relationer”

Ipsos valde förra året att lämna SMIF, då de upplevde att deras konkurrenter i stor utsträckning stod att finna utanför SMIFs intressesfär, och istället kom från dataföretag och tvärdisciplinära verksamheter som neuropsykologi, big data och automatiserade undersökningsverktyg. SMIF beklagar verkligen att Ipsos valde att lämna organisationen i ett så kritiskt skede av hela branschens utveckling.

SMIF hade redan under förra året börjat arbeta på att bli en mer digital och modern organisation. När Ipsos lämnade organisationen sammanföll det med att en rad planerade aktiviteter började realiseras, bland annat förändringar av stadgarna och en ny hemsida. Under det senaste året har SMIF fått större kraft att genomföra olika aktiviteter, och organisationen har fokuserat på att revitalisera verksamheten och sätta fokus på aktuella frågor såsom digitalisering, GDPR och samt utvecklat nya kontaktytor med medlemmarna. Bland annat togs kravet på att minst ¾ av omsättningen måste komma från marknadsundersökningar bort, vilket under året har genererat 7 nya medlemmar och SMIF räknar med att öka medlemsantalet ytterligare under 2018. Arbetet fortsätter, och just nu pågår exempelvis ett arbete med att ta fram en branschstandard för GDPR gentemot Datainspektionen.

SMIF har fortfarande öppna kommunikationskanaler med Ipsos, och företaget blev bland annat, som ett av bara två företag, nominerat i två olika kategorier under MarC Awards som anordnas av SMIF i samarbete med övriga branschorganisationer. Det är en bedrift som tydligt visar att Ipsos på intet sätt är i en nedgång, utan snarare ett företag som jobbar med spännande och nytänkande projekt. Vi på SMIF vore givetvis glada om såväl Ipsos som Odyssey valde att bli medlemmar i SMIF, då vi ser att båda företagens kompetens och erfarenheter kan bidra till den utveckling som vi just nu arbetar med. Att tillsammans skapa framtidens research tror vi på SMIF vore positivt för alla aktörer, Ipsos och Odyssey inkluderat.

Karin Nelsson, Styrelseordförande SMIF
Mattias Strandberg, generalsekreterare SMIF