SMIF uttalar sig om etiska regler och kvalitet i undersökningar

I dagens värld är det lätt för så gott som vem som helst att göra undersökningar, och inte sällan ser vi att den en gång så tydliga linjen mellan marknadsundersökningar och marknadsföring börjar suddas ut. Men det finns ett tydligt ramverk att hålla sig till, nämligen de etiska regler som tagits fram av de internationella organisationerna ESOMAR och ICC. Det finns dessutom en svensk branschorganisation, Svenska Marknadsundersökningsföretagen (SMIF), som bland annat har som krav att medlemmarna följer dessa etiska regler, annars riskerar de uteslutning.

Givetvis kan bolag som inte är medlemmar i SMIF vara medlemmar direkt i ESOMAR, eller vara noga med att följa dessa internationellt uppsatta regler och riktlinjer. Svårigheten kommer för dig som vill vara säker på att leverantören du anlitat verkligen följer dessa regler och att de också har etablerade kvalitetsrutiner i sin verksamhet. Då är branschorganisationen ett bra ställe att börja.

ERM kontrollerar branschen

Branschen har dels ett eget kontrollorgan, Etiska Rådet för Marknadsundersökningar (ERM). Detta råd består av jurister samt representanter från branschen, som tillsammans arbetar för att såväl de etiska reglerna, som andra lagar efterföljs. ERM finansieras i huvudsak av SMIF, men agerar helt oberoende av organisationen eller dess medlemmar. Därför kan du alltid höra av dig till ERM om du skulle vara fundersam kring om ett företag uppträder korrekt eller inte. Detta gäller givetvis oavsett om företaget är medlem i SMIF eller inte.

Kvalitetsdokument

Utöver de etiska reglerna tillhandahåller SMIF dessutom ett kvalitetsdokument. Detta dokument erbjuder ett stöd för såväl medlemmarna som upphandlande organisationer för att tillse att verksamheten är organiserad på ett sådant sätt att det finns bästa möjliga förutsättningar för god kvalitet. När du vill anlita en leverantör bör du därför alltid fråga om de arbetar efter SMIFs kvalitetsdokument eller något annat väl dokumenterat kvalitetsdokument, exempelvis ISO 20252 som är den internationella standarden för undersökningar.

Branschföreningen startades just utifrån ett behov av att enas kring vissa branschgemensamma frågor såsom etiskt agerande, sund konkurrens samt goda arbetsvillkor för anställda. Detta är frågor som alltjämt står på agendan, och för SMIFs medlemmar är det en självklarhet att de etiska reglerna genomsyrar hela verksamheten och att alla uppdrag utförs med så god kvalitet som möjligt.

SMIF tar frågan om kvalitet på högsta allvar, och kommer under 2020 att intensifiera kvalitetsarbetet genom att vidareutveckla kvalitetsdokumentet samt arrangera seminarier och rundabordssamtal kring olika kvalitetsfrågor i branschen.

/SMIFs Styrelse