Smartsign ökar och når nya höjder

Förra året blev ytterligare ett succéår för Smartsign. Omsättningen ökade med närmare 40 procent. Företaget har tagit nya marknadsandelar, ökat sin internationella satsning, utvecklat sin teknik och dubblat personalstyrkan.

– Det har gått otroligt bra och det beror mycket på vår bredd och balans. Vi har vi tagit hem både flera stora och mindre affärer, säger Smartsigns vd Martin Romanowski. Det är också extra roligt att vi vuxit av egen kraft och inte genom uppköp eller sammanslagningar.

Smartsign har också ökade marknadsandelar inom digital signage utomhus, i butiker och hotell och för 2016 satsar man ytterligare på att utveckla sin teknik både inom dessa områden och för intern kommunikation i företag.

– Under 2016 kommer vi att stärka upp oss inom fler affärsområden och utöka satsningen på digital kommunikation. Det handlar inte längre om mjukvara inom digital signage för bildskärmar. Vi utvecklar också ny teknik för alla typer av digitala plattformar som mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Ett företag kan nå sin medarbetare mycket effektivt om man förutom skärmar också kan kommunicera internt via till exempel mobiltelefoner, säger Martin Romanowski.

Samma teknik tar man också fram för att nå kunder i butik och på andra platser.

Under 2016 räknar Smartsign med att ta andelar på fler marknader, växa internationellt, utveckla sin teknik, öka omsättningen och vara fortsatt lönsamt.