Smartphones: Försäljning ökar trots nedgång

Den globala smartphone försäljningen ökade med 8 % jämfört med föregående år under första kvartalet 2015 tack vare 4G och den ökade försäljningen av större skärmenheter.

310 miljoner enheter såldes men trots detta har försäljningen minskat jämfört med 19 % under fjärde kvartalet år 2014. Nedgången sägs bero på ett år-till-år nedgång i efterfrågan av smartphones i Kina (-14 %) och den utvecklade delen av Asien (-5 %).

I Västeuropa sjönk försäljningen under första kvartalet år 2015, mest på grund av Spanien och Frankrike. Enligt experter så förväntas tillväxten minska detta år jämfört med 2014 då smartphone-penetrationen närmar sin mättnadspunkt.

Kevin Walsh, chef för trender och prognoser på marknadsforsknings företaget GfK berättar: “Försvagningen i Kina orsakades av en betydande minskning i efterfrågan på 3G, som inte kompenserades av 4G-tillväxten. Vi förväntar att Kina återvänder till större tillväxt under andra halvan av året, drivet av en fortsatt 4G förstärkning. I de utvecklade delarna av Asien var nedgången på grund av tuffa jämförelser med första kvartalet 2014, då efterfrågan drogs exploderade i Japan på grund av en kommande momshöjningen i april. ”

Försäljningen av större skärm enheter (5 “och större) nådde 166 enheter vilket är lika med 47% av den globala smartphone-marknaden, vilket har stigit från 32 % under första kvartalet 2014.