Smartclip och SpotX anställer Annelie från Discovery

Annelie Jegefalk kommer närmast från Discovery, där hon under sex år arbetade med digital annonsering. I sin roll på SpotX och smartclip kommer Jegefalk främst att arbeta med broadcasters och publicister på den nordiska marknaden och ska hjälpa dem att utveckla sina strategier kring videoannonsering.

Detta omfattar samverkan med publicister kring produkter för moderna annonseringslösningar, intäktsgenerering, lönsamhetsoptimering och ett antal programmatiska verktyg för inkomstoptimering, inklusive privata marknadsplatser och Curated Marketplaces. Jegefalk kommer att arbeta över hela produktlinjen för SpotX och smartclip, inklusive annonsering inom målgruppsbaserad linjär-TV.

Före SpotX hanterade Jegefalk den programmatiska verksamheten för Discovery i Sverige, med ett brett ansvarsområde inom video- och displayannonsering. Där ingick bland annat styrning av tekniska integreringar, avtalsantering, samt hantering av inköpsrelationer. Dessförinnan arbetade Jegefalk på Discoverys huvudkontor i London som Senior Scheduler vid SBS Broadcasting.

SpotX genomgår nu en sammanslagning med smartclip för att skapa en totallösning för modern videoannonsering- och intäktsgenerering över hela världen. Mer än 40 % av det kombinerade bolagets verksamhet finns utanför USA, med 220 medarbetare i Europa. I augusti utsågs ett nytt team som ska ansvara för alla delar av SpotX affärer, inklusive sammanslagningen.