Smarta uppkopplade städer är framtiden

Intervju med Phil Beecher från Wi Sun.

För tio år sedan började Wi Sun med att arbeta fram olika typer av smarta mätare och man började att standardisera kommunikationen mellan dem.

Nästa steg var att börja arbeta fram en gemensam industristandard lik wifi som är mer anpassad för B2B än B2C med IOT – Internet of Things – tekniken. Man kan med Wi Sun tekniken koppla ihop det offentliga rummet på ett modernt sätt så att vi får smarta städer som läser av och kommunicerar med hjälp av modern teknologi.

Man börjar att implementera tekniken med smarta mätare för att ha koll på distributionen och kommunikationen mellan olika datapunkter. Genom att koppla ihop dem skapar man smarta värdekedjor i den digitala distributionen så att man kan snabbare hitta fel och åtgärda dem. Exempelvis har man kopplat på IOT tekniken på järnvägarna i Japan för att kunna avläsa eventuella jordbävningar och andra förändringar.

Wi Sun försöker hjälpa företag och städer att koppla ihop olika datapunkter. Vi kommer troligtvis att få se teknologin i en större utsträckning i samhället då det är ett enkelt sätt att koppla ihop olika saker i det offentliga rummet. Genom koppla ihop IOT i städerna kan olika saker kommunicera med varandra på snabbt, billigt och säkert sätt. Tekniken kräver inte samma energi som exempelvis traditionell wifi som vi använder idag för att koppla ihop IOT.

IOT används för infrastrukturprojekt kan man hålla kontroll så att allt fungerar då man får en rapport om det uppstår eventuella driftstörningar. Man kopplar på intelligens på hur man övervakar olika saker i infrastrukturen så att man kan automatisera saker på ett smart sätt där staden talar med de olika uppkopplade delarna som man har valt ut för att få en smart stad.

Man förbättrar kvalitén genom att man kan få olika delar i samhället att prata med varandra. Exempelvis kan trafikljus känna av trafiken eller sophanteringen kan optimeras då sopkärl kommunicerar när de börjar bli fulla och behöver tömmas. Tekniken kan kopplas på allt som man vill ha kontroll över för att optimera processerna.

Japan ligger i framkant med tekniken och har varit med sedan 2012 och de har varit med i utvecklingen för att skapa kommunikation som är smart och inte använder så mycket energi. Även Kina är med i utvecklingen för att vara med i utvecklingen av energisnåla smarta system.

Smarta städer kommer i framtiden använda tekniken från Wi Sun system för att koppla ihop data på ett smart sätt.