Smarta annonser på Facebook påverkade USA-valet

Ryska experter på sociala medier lyckades påverka valet i USA. Att kunna manipulera på den nivån kräver expertis och en otrolig insikt i målgruppers värderingar. Här kan du läsa hur det gick till och få tips.

Det är tidningen TheVerge som skrivit en längre artikel om hur man hjälp av ryska socialamedier-experter lyckades påverka valet. Vi ska inte skriva om den här men några punkter är intressanta att belysa.

Annonserna som ryssarna valde ut kan nog anses som ganska så konstiga. De följde inte någon norm vad det gäller annonser, du vet med modeller och perfekta copy-texter.

Annonserna innehöll inga uppmaningar om att rösta si eller så. De försökte inte heller sprida så kallade ‘fake news’ om någon kandidat.

Trots att annonserna upplevs som enkla och inte alls framtagna av experter döljer de en otroligt sofistikerad analys av vad som driver fram känslor.

Valet av ‘konstiga’ annonser gjorde det möjligt att nå smalare målgrupper, framförallt de mer radikala i en viss målgrupp. Genom att få dem att agera lyckades man splittra grupperna.

Valet av udda bilder gjorde att de stod ut från resten och fick mer uppmärksamhet.

Flera av annonserna ville peka på krafter som slåss mot varandra, motpoler där en sida vinner. Som exempelvis djävulen mot gud.

“They [Russian ad-makers] understand social media better than a lot of advertising agencies. They understand it needs to be authentic and it needs to be humorous. Either that or it needs to be dark and make you angry,” kommenterar Claire Wardle som skrivit en rapport om händelsen till TheVerge.

De ryska experterna gjorde det som digitala marknadsförare gör varje dag, men med fokus på att splittra målgrupperna snarare än att förena dem kring ett ämne.

Här kan du se 14 annonser som ryssarna använde under sin kampanj.