Smart idé för AR – testa glasögon innan du köper

Företaget Topology Eyewear har lanserat en ny app som gör det möjligt att testa glasögon innan du köper. Smart sätt att använda AR.
Appen som används med iOS scannar av ditt ansikte så att passningen blir realistisk. Sen kan du prova olika glasögon.
Detta är ett exempel där tillämpningen av AR är enkel och ändamålsenlig.