Smart digital marknadskommunikation som ger maximal effekt

Det är inte längre en fråga om tekniken har en naturlig roll i marknadsföringen, det handlar vilka digitala verktyg dagens CMO – marknadschef – behöver för att lyckas i en allt mer digital värld.

Hur skall man koppla ihop analog data med digitalt beteende är den stora frågan idag för att kunna skapa smart marknadskommunikation som ger maximal effekt.

Marknadschefens roll förändras idag dramatiskt. Alla marknadsförare står inför många nya och stora utmaningar med den enorma ökningen av olika kommunikationskanaler, en explosion av data och kundernas ökade förväntningar i realtid. Flera kanaler och nya möjligheter att skapa en personlig kommunikation baserat på smart användande av data.

För att lyckas har marknadsförare inget annat val än att anamma den nya tekniken och använda sig av data för att vässa sin kommunikation i alla kanaler, data finns där och kunderna talar till dig i realtid, det gäller bara att förstå och analysera data på ett smart sätt för att optimera alla marknadsföringsinsatser.

Det finns nya smarta lösningar för kampanjhantering som ofta anses vara en hörnsten i utförandet marknadsföringsstrategi. Att välja rätt verktyg för att kunna göra smart riktad och personifierad kommunikation är ett viktigt steg i arbetet med marknadsföringsstrategin.

Olika lösningar för kampanjhantering ger ett stort antal funktioner som täcker flera aspekter av marknadsföring. Den CMO som försöker utvärdera olika lösningar, kämpar ofta för att skilja funktionerna från en leverantör från en annan.  I själva verket har de flesta leverantörer samma funktioner för meddelandehantering som för att hantera data från olika webbplatser till den digitala kommunikationen.

Adobe hjälper dig att utvärdera viktiga frågor kring kampanjhantering

– Vilka är de viktigaste funktionerna i det nya systemet?
– Vilka är de viktigaste trenderna som man bör ta hänsyn till?
– Vilken teknik finns på marknaden för att tillfredsställa den digitala marknadsföraren?

Adobe har en exceptionell förståelse för vision och kampanjhantering teknik. De har lång
erfarenhet för att skapa information som kan hjälpa företag med att differentiera myriaden av lösningar på marknaden till den digitala marknadsföraren.

Den här guiden innehåller en omfattande lista med frågor och kriterier för att hjälpa företag att utvärdera sina kampanjhanteringslösningar så att de kan göra ett klokt val.

Varsågod och ladda ned Assessing Campaign Management Technology.