Smart chatbot hjälper anställda tidrapportera och skapa fakturor

Digitaliseringsbyrån Iteam vill med chatboten Mållgan skapa en digital arbetskollega. Genom att integrera bland annat prisade ekonomisystemet PE Accounting, Iteams planeringssystem och Google Calendar kan Mållgan påminna och avlasta medarbetarna med tidrapporteringen.

Effekten blir snabbare och mer korrekt underlag för fakturor och bokföring. Tid som annars skulle gått åt för tidrapportering kan nu läggas på kreativa värdeskapande insatser för kunderna.

Många konsultbyråer är beroende av tidrapportering för att kunna skapa korrekta kundfakturor. Det blir ofta en tidsödande och trist administration och risken för fel är stor. Det är grunden till Iteams projekt att utveckla en chatbot som tar itu med det som är tråkigt – men viktigt.

”Vi vill till en början komma åt utmaningen med att många av våra kollegor inte kommer sig för att rapportera tid förrän i sista minuten. Alla som arbetat som konsult på timbasis har stor förståelse för att det lätt blir så. Vi på Iteam är dock övertygade om att smart, nytänkande, innovativ teknik kan ändra på det. Dessutom vill vi utforska och förädla vår kompetens med konkret tillämpning av artificiell intelligens. Vi vill helt enkelt skapa en chatbot som lär sig över tid och förstår precis vad som behöver göras. Genom att vi alltid väljer system som går att integrera med varandra som ekonomisystemet PE Accounting och vårt affärssystem Izone har vi skapat ett eget ekosystem där vi kan experimentera och i princip göra vad som helst. Kreativitet är det enda som sätter gränserna,” berättar Hans Rollman, Vice VD på Iteam.

Mållgan används idag av Iteams egna konsulter och tanken är bl.a. att inspirera kunder och prospekt att utveckla liknande tjänster – enligt samma filosofi – för att hantera sånt som är vitalt för just deras affär. Mållgan kommer dessutom ha förmågan att lära sig av historik och kan få en personlighet som anpassas efter den som använder chatboten.

För att allt ska hänga ihop har Iteam skapat ett API som låter Slack, planeringstjänsten 10kft, affärssystemet Izone, Google Calendar och ekonomisystemet PE Accounting ”tala” med varandra. Den mjuka dialogen med chatboten ska upplevas rolig, inspirerande och proaktiv – den ska andas Iteam när det gäller språkets tonalitet, timing och professionalism.

Olle Rydqvist, CEO på PE Accounting som är integrerade med Iteams chatbot kommenterar; ”Iteam har förmågan att se styrkan i olika system och förstå hur de kan samverka för att bli kraftfullare. Alla kan inte vara bäst på allt helt enkelt. Vi på PE Accounting har byggt ett eget ekonomisystem från grunden med ett öppet API just för att vi tror att vi ska skapa ännu större värde för våra kunder tillsammans med andra och fortfarande säkerställa att allt blir rätt i slutändan.”