Slutna system som Facebook och Google är ett hinder för att förbättra förstahandsdata

I en undersökning genomförd på uppdrag av Sizmek svarar en majoritet av marknadsförarna att de ser betydande problem med datautväxling från stängda plattformar som Google och Facebook – så kallade slutna system (walled gardens).

68 % av marknadsförarna säger att dessa plattformar inte erbjuder tillräckligt med data för att effektivt kunna mäta och ge en optimal träffbild av kampanjerna.

I studien, där drygt 500 beslutsfattande marknadsförare över hela Europa och USA medverkade, framkommer att två tredjedelar (66 %) anser att bolag som Google och Facebook, är ett stort hinder för att kunna förädla förstahandsdata. 65 % anser att deras typ av slutna plattformar inte ger tillräcklig datainsikt för att kunna göra jämförelser med andra kanaler eller partners. Utan att ha tillgång till mer fullständiga data från dessa kanaler, ökar risken att företagen överexponerar sina målgrupper, och försämrar/minskar avkastningen från sina medieinvesteringar.

Många marknadsförare vill därför ha mer och bättre inblick i sin data, där 83 % noterar att detta är en kritisk eller hög prioritet det närmaste året. När man frågade vilka insikter marknadsförare fann mest värdefulla var “förståelse för målgruppsbeteende” den mest värdefulla (92%), följt av “informera övergripande strategi” (88 %) och “synbarhet ” (87 %).

GDPR är en annan faktor som driver strävan efter att äga data; 77% av marknadsförare förväntar sig att träffbilden i målgruppen försämras och att mätning av tredje part ska begränsas till följd av den nya förordningen.

För att förbättra ROI på sina investeringar i digitala medier tittar marknadsförare på olika lösningar för hantering av data där 75% angav integrerad teknik som antingen kritisk eller hög prioritet under det kommande året. Nästan nio av tio marknadsförare (88 %) säger att de vill äga data som skapas från sina kampanjer.

– Det blir allt svårare för marknadsförare att navigera i detta komplexa digitala ekosystem, särskilt för att förbättra kampanjeffektivitet eller öka effektiviteten på sina medieinvesteringar, säger Joshua Koran, enhetschef (DMP) för Sizmek. För att kunna planera och genomföra effektiva kampanjer, kommer det att krävas system och plattformar kan förstå logiken i det nya landskapet. Det är också en positiv trend att företag nu ser värdet av data som genereras i deras kampanjer, och planerar för att åter ta kontroll över sitt datakapital.”

Rapporten kan du ta del av här.