Slut på likes för Pinterest

I fredags gick Pinterest ut med ett meddelande om att de kommer ta bort möjligheten att gilla pins. Istället kommer spara-funktionen att få en tydligare och mer framträdande roll.
Kim O´Rourke, skribent och marknadsstrateg, skrev i ett uttalande: ”Eftersom vi har både en gillaknapp och en sparaknapp så har det inte varit tydligt vad som skiljer de båda åt”. Därför väljer nu Pinterest att efter många år ta bort funktionen att gilla bilder och inlägg på nätverket.
De inlägg som användare redan har gillat kommer att hamna i en särskild mapp kallad ”Your Pinterest Likes”, som bara användaren själv kan se. Det betyder att användare även i framtiden kan spara inlägg till den mappen, och på så sätt ”gilla” olika inlägg. Dessutom kan inlägg i gillamappen även flyttas till publika anslagstavlor, och på så sätt göras tillgängliga för andra användare.
Förändringen innebär även att det kommer bli enklare och tydligare för användarna. Genom att spara ett inlägg går det att sortera till olika anslagstavlor, och även söka efter dem, något som inte varit möjligt med de inlägg en användare gillat.
Förhoppningen är med andra ord att Pinterest ska bli enklare att använda, och att öka möjligheterna för användarna att spara, sortera och dela inlägg med varandra.