Slutet på könsstereotyper i reklam

Tidigare i år gjorde Advertising Standards Authority (ASA) en genomgång som visade att könsstereotyp reklam begränsar möjligheter och önskemål hos såväl barn och unga som hos vuxna. Därför lanseras nu en ny regel som förbjuder reklam som baseras på skadliga könsstereotyper i England. Även Sverige är på gång.
Det är organisationen Committees of Advertising Practicies (CAP) som tagit fram förslaget till den nya regeln som kommer att införas i deras UK Advertising Code under 2018. Direkt efter årsskiftet sätter arbetet igång med att utbilda och hjälpa företag att förstå vad den nya regeln innebär.
En summering av rapporten finns här.
Det är inte all typ av stereotypbaserad reklam som förbjuds, utan de som är mer problematiska, såsom att en kvinna har ensamt ansvar för att städa efter familjen, eller att en man är helt oförmögen att utföra hushållssysslor. Det handlar även om reklam som objektifierar kvinnor som sexobjekt eller uppmuntrar till ohälsosamma hälsoideal.
”Introduktionen av en ny annonseringsregel från 2018 kommer hjälpa annonsörer att veta var de ska dra gränsen för vad som är acceptabla och oacceptabla sterotyper.” säger Ella Smith på CAP.
Att reklambranschen på detta sätt jobbar med att ”städa rent framför egen dörr” är lovvärt. När andra platser av samhället jobbar med att tvätta bort skadliga stereotypbilder behöver reklambranschen också se till att göra detsamma.
Även i Sverige sker nu liknande regleringar. Trafiknämnden i Stockholm Stad beslutade igår (torsdag) att införa etiska riktlinjer för utomhusreklam. Reglerna kommer att följa reklamombudsmannens riktlinjer, med ett extra tillägg om rasistisk reklam skriver tidningen Resumé. Beslutet gäller för reklam på kommunens mark och innebär att reklam som anses bryta mot riktlinjerna kommer att tas ned inom 24 timmar.