Sköt dig annars åker du ut!

Facebook meddelade nyligen i ett blogginlägg att de kommer göra det ännu svårare för de konton som kontinuerligt sprider falska nyheter. Deras nästa steg är att stänga av möjligheten att annonsera via sidan, och på så sätt skära av inkomstkällorna för de falska nyhetsspridarna.
Det var efter höstens val i USA som fokus riktades mot Facebook då deras plattform visade sig vara en grogrund för spridare av falska nyheter. Sedan debatten drog igång har Facebook vidtagit en del mått och steg, men nu är det dags att slå mot hjärtat på dessa sidor. De Facebooksidor som upprapat sprider nyheter som av tredjeparts-sidor bedömts som falska kommer att stängas av från Facebook Ads.
Det betyder att deras besökare inte kommer fortsätta generera inkomster i form av annonsintäkter, något som Facebooks produktchefer Satwik Shukla och Tessa Lyons hoppas ska kunna störa sidornas inkomstkällor. Det är dock bara en av Facebooks tre verktyg för att stävja spridandet av falska nyheter på nätverket. Utöver att strypa inkomsterna jobbar de även med att skapa nya produkter och verktyg för att hindra spridningen av falska nyheter samt hjälpa människor att fatta bättre beslut kring sin nyhetskonsumtion.
Facebook meddelar dock att sidor som stängts av från Facebook Ads kan komma att få tillgång igen om de upphör med att sprida falska nyheter. Frågan är om det kommer leda till någon märklig form av gungbrädeeffekt där en sida börjar sprida falska nyheter och gör profit på annonsintäkter, stängs av från Facebook Ads och genast börjar sprida nyheter som visserligen inte är falska men som ligger på gränsen. De får tillgång till Facebook Ads igen och så är karusellen igång. Förhoppningsvis kommer Facebook även att stänga av de sidor som upprepade gånger bryter mot reglerna.