Sju innovationer som Facebook lanserar inom kort

Facebook har idag över 1.4 miljarder användare som skapar hundratusentals event (händelser) som de sedan delar med sig av. Här kan du se sju nya förbättringar som Facebook planerar att lansera inom kort.

Med event nedan menas händelser eller sammankomster.

  1. Fler event i ditt nyhetsflöde – Du kommer märka att ditt nyhetsflöde kommer bestå av fler event som dina vänner ska gå på än tidigare. Tanken bakom detta säger Facebook är att desto fler som ser eventet, desto fler kommer att vilja gå.
  2. Flera rekommenderade event – Varje gång du anmäler dig till ett event kommer andra event som Facebook rekommenderar åt dig att visas.
  3. Dela event via Messenger (Facebooks meddelande app) – Messenger har över 600 miljoner aktiva månadsanvändare som redan har möjlighet att dela filer och bilder med varandra. I den snara framtiden ska det också gå att dela event via appen vilket gynnar både eventskaparen och de som är intresserade i att gå.
  4. Förbättrad kommunikation via Messenger – Det är redan möjligt för eventskaparen att meddela sina gäster genom gruppmeddelanden men Facebook vill ta det ett steg längre. Genom att individuellt kunna ha en konversation mellan eventskaparen och gästen så kommer kommunikationen bli smidigare, och istället för att fokusera på allmänna frågor så kan de fokusera på individen.
  5. Bjuda in icke-facebook-användare. Då alla inte använder Facebook så har teamet som utvecklar detta område (event) utforskat möjligheten att bjuda in vänner genom att till exempel använda deras e-mail och därmed kommer eventskaparen kunna nå ut till flera samtidigt.
  6. Differentiera privata event mot öppna – Precis som i Messenger där en person som skickat ett meddelande kan se om den som mottagit den har läst den eller ej vill Facebook göra detsamma för event. Detta kommer underlätta för den som håller i det genom att bättre kunna ha koll på vilka som ens uppmärksammat informationen som skickats ut.
  7. En ”event-app” – Facebook har sagt att de eventuellt kommer utveckla en app som samlar alla event och underlättar för gästar och de som håller i det. Det här är dock fortfarande bara en idé och är inte lika aktuell som de andra tjänsterna.