“Autoplay” av videos en trend på uppåtgående

Facebook har varit i täten med att använda sig av självspelande (autoplay) videoannonser i sitt flöde, till skillnad från exempelvis Youtube-videos, som kräver ett klick. Det verkar som om det är den förstnämnda trenden som slår igen bland andra webbtjänster.

Analysföretagen MediaRadar har nyligen analyserat 330 toppnoterade webbsidor, och kommit fram till att 88 procent satsar på självspelande (autoplay) videos. Webbsidorna man undersökt har främst gällt digitala utgivare (som tidningar eller magasin), inte sociala plattformar som Facebook eller Twitter.

Vad man kan se att företag som tidigare inte velat använda sig av självspelande annonser nu i stor grad går över till detta format. En förklaring är att videoannonser genererar klart större intäkter än andra annonsformer – upp till 20 gånger så mycket, faktiskt. Många följer just Facebooks exempel, vars videoannonstittande har ökat dramatiskt på sistone (från fyra till åtta miljarder visningar på några månader).

Läs mer: Firefox krigsförklaring mot annonsörerna

Ett varningstecken från MediaRadar är dock risken att överdriva de självspelande annonserna – en av trenderna man har märkt under det senaste året är ökningen av utgivare som har fler än en självspelande annons på sin sida.

Ett talande exempel för svenska användare kan vara Aftonbladet, en utgivare som använder sig av bland annat just detta format. Vad tycker du själv – är det för irriterande?